Tekster

Fra Dhammapada

Tanken går forut for alle ting

tanken styrer dem, tanken skaper dem..

Som hjulet følger oksens fot

vil smerten alltid følge den

som taler og handler med onde tanker.

 

Tanken går forut for alle ting

tanken styrer dem, tanken skaper dem..

Så trofast som hans egen skygge

vil lykken alltid følge den

som taler og handler med gode tanker.

Dhammapada 1 – 2