Kvinne og munk gir til hverandre

Gaver

Vi ønsker å kultivere en kultur av gavmildhet gjennom måten vi formidler Buddhas budskap. Gavmildhet er sentralt i Buddhas lære og vår økonomi er basert på «dana», som betyr gavmildhet på det gamle indiske språket Pali. Det er også viktig for oss at ingen er utelukket fra våre aktiviteter på grunn av penger. Vi inviterer deg heller til å bidra med det du kan, for å hjelpe oss til arrangere de aktivitetene vi gjør nå og i fremtiden.

Buddha gikk rundt med tiggerskålen sin og var helt avhengig av gavmildhet for å overleve. I dag er det ofte mer praktisk å gi penger for å støtte opp om buddhistiske aktiviteter. Driften av senteret er avhengig av slike bidrag for å dekke kostnadene. Du har flere muligheter:

Innmelding i Oslo Buddhistsamfunn som trossamfunn er kanskje den enkleste måten å bidra på. Da går den delen av skatten du betaler som er merket «kirkeskatt» til vårt arbeid. Hvis du ikke spesifiserer går den til Statskirken. Det er ellers ingen forpliktelser fra din side. Hvis du er del av et annet trossamfunn må du først melde deg ut som er beskrevet i Utmelding av andre trossamfunn. Deretter fyller du ut Innmeldingsskjema (kryss av for Oslo Buddhistsenter) og sender til Buddhistforbundet. Adressen står på skjemaet. Hvis du er med i en annen buddhistgruppe og vil skifte til Oslo Buddhistsenter fyller du ut Endringsskjema.

Enkeltstående bidrag via nettbank til Oslo Buddhistsenter, konto 1254.05.10421.

Vipps til Oslo Buddhistsenter.

PayPal til post@oslobuddhistsenter.no. Du går til PayPal kontoen din, logger inn, gå til «penger»/»overfør penger» og skriv inn e-post og beløp.

Fast betalingsoppdrag: Logg inn i nettbank og søk etter «fast betalingsoppdrag» og fyll inn detaljer som du finner her. Hvis du ikke har nettbank kan du fylle ut dette skjemaet. og send den øverste delen til Buddhistforbundet og den nederste delen til din bank (dette er forklart på skjemaet). Hvis du gir mer enn 500 kroner i året kan du trekke det fra på skatten. Faste betalingsoppdrag gir oversikt i vår økonomi, hjelper å betale faste avgifter når du selv ikke kan komme til buddhistsenteret, og gjør det kanskje lettere for deg å bidra til et friere, klokere og mer vennlig samfunn. Du kan avslutte oppdraget når som helst ved å sende skriftlig melding til banken.

Gaver til jul og fødselsdager kan være inspirerende når man gir noe av verdi til de man er glad for. Ofte kan det imidlertid bli et jag etter unødvendige materielle ting som hverken mottaker eller vårt stadig mer pressede miljø trenger. Et alternativ er å gi et Gavekort på buddhisme og meditasjon. Det kan være bidrag for et kurs eller rett og slett penger til driften.

Testamenter er måter å gi bort noe av det en selv ikke trenger når en dør. Ofte er det opplagt hvem som skal arve en. Andre ganger har man ingen tydelige arvinger eller man har mer enn det arvingene ønsker eller har behov for. Da kan det være nyttig å gi det man har jobbet hardt for og hatt nytte av selv til et godt formål. Hvis du skulle ha lyst til å skrive et testamente har vi laget en enkel veiledning. Enkelt testament Obs

 

Bilde av KaVass

One thought on “Gaver

Kommentarer er stengt.