Innmelding

Interessert i buddhismen?             Meld deg inn her

Er du interessert i å motta informasjon fra oss kan du registrere deg som interessert i vårt medlemsregister på nett. Nedenfor finner du en lenke som heter «Ny bruker». Klikk på den og følg anvisningene. Du får da opprettet din egen «Min side». Etter at du har registrert deg med navn og kontaktinformasjon, kan du nederst på Min side krysse av for hva slags informasjon du ønsker å motta fra oss – og eventuelt hva slags informasjon du ikke ønsker. Du kan også velge om du er åpen for å motta informasjon i form av brev, på epost og/eller sms. Du kan når som helst logge inn og endre innstillingene.

Ønsker du å melde deg inn i Buddhistforbundet med tilhørighet til Oslo Buddhistsenter?

Er du allerede registrert som interessert eller støttemedlem kan du melde deg inn i Buddhistforbundet (BF) fra profilen din: «Min side» i vårt medlemsregister på nett etter å ha logget deg inn. Der klikker du på den grønne knappen: «Bli medlem i BF».

Hvis du ikke er registrert på noen måte i vårt medlemsregister på nett melder du deg inn i Buddhistforbundet ved å klikke på lenken nedenfor og så etterpå, i innloggingsbildet, klikke på den grå knappen som heter: «Meld meg inn som BF-medlem». Du må oppgi din epostadresse som blir ditt brukernavn og ditt fødselsnummer.

Det koster ingenting å bli BF-medlem, men det er et krav fra staten at du ikke er medlem i et annet livs- eller trossamfunn. Er du det må du melde deg ut derfra før du kan melde deg inn som BF-medlem. Er du usikker kan du sjekke dette ved å ringe Brønnøysundregistrene på 75 00 75 00.

For hvert BF-medlem får Oslo Buddhistsenter ca. kr 1000 pr. år, for både voksne og barn, fra stat og kommune som tilsvarer det som litt upresist og populært kalles «kirkeskatten».

Etter at du har meldt deg inn som BF-medlem kan du nederst på Min side krysse av for hva slags informasjon du ønsker å motta fra oss – og eventuelt hva slags informasjon du ikke ønsker. Du kan også velge om du er åpen for å motta informasjon i form av brev, på epost og/eller sms. Du kan når som helst logge inn og endre innstillingene.

Har du barn under 15 år kan du hvis du ønsker melde dem inn fra «Min side» etterpå.

Er du BF-medlem allerede?

Er du BF-medlem og ønsker å opprette en profil («Min side»), kan du også gjøre det ved å klikke på knappen. Bare følg anvisningene.

Ta meg til registreringssiden

 

Du kan også fylle ut innmeldingsskjema nedenfor og sende inn til Buddhistforbundet:

BF-regnr

INNMELDING I TROSSAMFUNNET BUDDHISTFORBUNDET             (Skjema som pdf)

Med tilhørighet: Oslo Buddhistsenter – Triratna buddhistfellesskap OBS! Du kan også melde deg inn på nett http://www.oslobuddhistsenter.no/innmelding

Personlige opplysninger (må fylles ut – skriv tydelig):

Fornavn: Etternavn:
Adresse:
Postnummer: Poststed:
Bostedskommune:
Fødselsdato: Fødselsnr. (11 siffer): Kjønn (K/M:)
Fødested*:
Mobilnr: Annet telefonnummer:
Epostadresse**:

* Hvis født i Norge: Navn på stedet, hvis født i utlandet, navn på landet. ** Bør oppgis hvis du ønsker å opprette «Min side» på buddhistforbundet.info (blir brukernavnet), og/eller du ønsker å motta informasjon på epost.

Viktig informasjon

Når Buddhistforbundet (BF) har mottatt innmeldingen, vil du motta en innmeldingsattest. Dette er bevis på at du er medlem hos oss. Trossamfunnsmedlemskapet er gratis, men utløser offentlig tilskudd til vår gruppe på ca. kr 1000 pr år.

Etter «lov om trudomssamfunn og ymist anna» kreves det liste over medlemmenes fødselsnummer ved utbetaling av tilskudd til trossamfunn. Våre medlemmers fødselsnummer oppgis derfor i forbindelse med innsending om krav om offentlig tilskudd til fylkesmannen. Når kontroll av fødselsnumre er gjennomført slettes disse av fylkesmannen og Brønnøysundregistrene som foretar kontrollen. Buddhistforbundet fordeler tilskuddet til de underliggende gruppene, forholdsvis. For «ingen tilhørighet» går tilskuddet til BF sentralt.

Innmelding innebærer at Buddhistforbundet og din gruppe kan sende deg informasjon, men disse dataene vil ikke under noen omstendigheter bli gitt til tredjepart (Unntatt fylkesmannen og Brønnøysundregistrene).

NB! Etter innmelding via dette skjemaet kan du opprette «Min side», men det kan ta noe tid før innmeldingen er lagt inn. Ønsker du å komme raskt i gang på «Min side», meld deg inn på nett i stedet: buddhistforbundet.info

På «Min side» kan du selv se og ev. korrigere/oppdatere din profil og du kan angi hvordan du ønsker å bli tilsendt informasjon (brev, epost, sms) og du kan krysse av for informasjon du ønsker og ev. hva du ikke ønsker å få tilsendt.

o Jeg har bopel i Norge og er ikke medlem i et annet tros- og livssynssamfunn (heller ikke Den norske kirke). Jeg forstår at medlemskapet gjelder til ev. skriftlig utmelding og jeg aksepterer det ovenstående. (Må avkrysses for at innmeldingen skal være gyldig.)

Underskrift ***   (Merk: Innmeldt barn under 15 år må ha foresattes underskrift og fødselsnummer):

Sted: Dato:
Signatur: Fødselsnummer (11 siffer) på foresatt hvis barn er innmeldt

*** Det er ikke lov til å signere på vegne av en annen person over 15 år, f.eks. ektefelle eller barn.

Skjemaet sendes til: Buddhistforbundet, postboks 9340 Grønland, 0135 Oslo

For mer informasjon: www.buddhistforbundet.no  Innmelding/»min side» på nett: www.buddhistforbundet.info